ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2593-4506 โทรสาร 0-2593-4505

บุคลากร

          บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

           

    นางสาวฉัฐรส  หู้เต็ม  
 ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ


 
   นางสาวขนิษฐา  รอดดี    นายดำรัส  นามลิวัลย์ 
ตำแหน่ง บรรณารักษ์  (อัตราจ้าง) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ