ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2593-4506 โทรสาร 0-2593-4505

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกเคลื่อนที่สู่ชุมชน

วันที่ 12 เมษายน 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนร่วมกับโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ณ อบต.สามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยการนำบริการหนังสือดีสู่ชุมชน จัดบริการหนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือดี หนังสือน่าสนใจ กิจกรรมหัวใจใฝ่เรียนรู้สายใยครอบครัวรักการอ่านวันสงกรานต์ กิจกรรมการสอนทำการ์ดป๊อปอัพ กิจกรรมการทำ Book Strat (หนังสือทำด้วยมือ) มีเด็กและผู้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 185 คน